Allesvoorjekantoor.nlTips voor werkgevers om het aansprakelijkheidsrisico omtrent de zorgplicht te beperken bij thuiswerken

Juist bij thuiswerken is er minder toezicht van de werkgever en loop je meer risico’s dat er niet volgens de ARBO-normen wordt gewerkt. Inventariseer de risico’s en tref de daarbij behorende maatregelen (inrichting werkplek, werkdruk, arbeidstijden, sociale contacten, betrokkenheid).

Voorzie in goede en uitgebreide voorlichting aan werknemers over arbeidsrisico’s. We adviseren je om medewerkers een verklaring te laten tekenen dat ze daarvan kennis hebben genomen.

Maak gebruik van een checklist waarmee de medewerker zelf kan controleren of de werkplek ARBOproof is en laat dit formulier ook ondertekenen door werknemer. Laat bij twijfel de thuiswerkplek controleren door een specialist. More-Office kan hierbij helpen door thuiswerkplekcheck of thuiswerkplekonderzoek te doen.

Maak gebruik van een thuiswerk-  en/of flexwerkovereenkomst. De medewerker verklaart daarin uitsluitend aan een verantwoorde werkplek te werken, ook thuis, onderweg of op andere locaties.